Rosice

Proces připomínkování strategické části byl ukončen.

Připomínky k pracovní verzi analytické části Strategického plánu rozvoje obce Rosice na období let 2021-2025 můžete zasílat prostřednictvím formuláře pro sběr připomínek.