Dotazník „Vaše obec, vaše volba“ – sběr dat ve Střemošicích ukončen 3. 2. 2020, děkujeme za spolupráci.

Občané měli možnost vyplnit dotazník v elektronické, či papírové verzi. Celkem bylo odevzdáno 14 odpovědí: 8 odpovědí bylo odesláno elektronicky a 6 odpovědí bylo odevzdáno v papírové podobě. Návratnost dotazníku činí 8,28 % z celkového počtu obyvatel obce Střemošic.

Z hlediska pohlaví respondentů častěji odpovídali muži – 78,6 %.

Více než polovina odpovídajících postrádá v obci obchod / otázka č. 11: Jaké služby vám ve vaší obci nejvíce chybí?

Na otázku č. 12 (Co se vám na vaší obci nejvíce líbí?) respondenti odpovídali:

Klid, krajina.
Vzájemná sousedská pospolitost, pohoda.
Je malá, udržovaná.
Přírodní rezervace.
Aktivní děti.
Dětské hřiště.

Napsat komentář