Dotazník „Vaše obec, vaše volba“ – sběr dat v Rosicích ukončen 3. 2. 2020, děkujeme za spolupráci.

Občané měli možnost vyplnit dotazník v elektronické, či papírové verzi. Celkem bylo odevzdáno 90 odpovědí: 80 odpovědí bylo odesláno elektronicky a 10 odpovědí bylo odevzdáno v papírové podobě. Návratnost dotazníku činí 6,5 % z celkového počtu obyvatel Rosic.

Z hlediska pohlaví respondentů častěji odpovídaly ženy – 63,3 %.

U otázky č. 11 (Jaké služby vám ve vaší obci nejvíce chybí?) vyjádřilo svůj názor celkem 79 respondentů. V obci podle nich nejvíce chybí zubař (11,4 %), bankomat (9 %), obchod s delší otvírací dobou (9 %) a zařízení pečující o seniory (7,5 %). Naopak 25 % odpovídajících se domnívá, že nabídka služeb je přiměřená velikosti obce a nic jim tudíž nechybí.

Napsat komentář