Dotazník „Vaše obec, vaše volba“ – sběr dat v obci Řepníky ukončen 3. 2. 2020, děkujeme za spolupráci.

Občané měli možnost vyplnit dotazník v elektronické, či papírové verzi. Celkem bylo odevzdáno 20 odpovědí, všechny byly odeslány elektronicky. Návratnost dotazníku činí 5,18 % z celkového počtu obyvatel obce Řepníky.

Z hlediska pohlaví respondentů častěji odpovídaly ženy – 75 %.

U otázky č. 11 (Jaké služby vám ve vaší obci nejvíce chybí?) 25 % respondentů odpovědělo, že v obci chybí obchod lépe vybavený potravinami. Dalších 20 % občanů by uvítalo víc kulturních akcí.

Na otázku č. 15 (Jaký je podle vašeho názoru největší zdroj znečištění životního prostředí ve vaší obci) odpovědělo 15 respondentů. Jako největší zdroj znečištění uvedlo 80 % odpovídajících lhostejnost lidí k přírodě, která vede ke znečišťování ovzduší, lesů, vod i ke vzniku černých skládek.

Napsat komentář