Dotazník „Vaše obec, vaše volba“ – sběr dat v Lozicích ukončen 3. 2. 2020, děkujeme za spolupráci.

Občané měli možnost vyplnit dotazník v elektronické, či papírové verzi. Celkem bylo odevzdáno 11 odpovědí, všechny byly odeslány elektronicky. Návratnost dotazníku činí 7 % z celkového počtu obyvatel Lozic.

Z hlediska pohlaví respondentů častěji odpovídali muži – 54,5 %.

Většina respondentů je s životem v obci spokojena

Proč? Na otázku č. 9 (důvody spokojenosti se životem v obci) respondenti odpovídali:

Je tu klid.
Klid, pohoda, jistota
Krásná vesnice s příjemnými obyvateli.
Skvělí lidé, nádherná příroda.
Protože v obci vše funguje jak má.
Dobrý kolektiv a dostupné okolí měst
Chybí dopravní obslužnost, jinak vše opraveno a skvělí sousedé

Více než polovina odpovídajících postrádá v Lozicích obchod / otázka č. 11: Jaké služby vám ve vaší obci/městě nejvíce chybí?

Napsat komentář