Dotazník „Vaše obec, vaše volba“ – sběr dat v Chroustovicích ukončen 3. 2. 2020, děkujeme za spolupráci.

Občané měli možnost vyplnit dotazník v elektronické, či papírové verzi. Celkem bylo odevzdáno 75 odpovědí: 65 odpovědí bylo odesláno elektronicky a 10 odpovědí bylo odevzdáno v papírové podobě.  Návratnost dotazníku činí 6 % z celkového počtu obyvatel Chroustovic.

Z hlediska pohlaví respondentů častěji odpovídaly ženy – 52 %.

Na otázku č. 11 (Jaké služby vám ve vaší obci nejvíce chybí?) odpovědělo 66 respondentů. 64 % odpovídajících v obci postrádá restauraci, která by nabízela nejen polední menu, ale i posezení s možností povečeřet.

Napsat komentář