Dotazník „Vaše obec, vaše volba“ – sběr dat v Hrochově Týnci ukončen 3. 2. 2020, děkujeme za spolupráci.

Občané měli možnost vyplnit dotazník v elektronické, či papírové verzi. Celkem bylo odevzdáno 104 odpovědí: 81 odpovědí v papírové podobě a 23 odpovědí bylo odesláno elektronicky. Návratnost dotazníku činí 5,15 % z celkového počtu obyvatel Hrochova Týnce.

Z hlediska pohlaví respondentů, častěji odpovídaly ženy – 59,6 %.

U otázky č. 11 (Jaké služby vám ve vaší obci/městě nejvíce chybí?) vyjádřilo svůj názor celkem 79 respondentů, z nichž 40 (více než polovina odpovídajících) v Hrochově Týnci nejvíce postrádá bankomat.

Napsat komentář