Veřejné připomínkování pracovní verze analytické části Strategického plánu rozvoje obce Rosice – do 13. 9. 2020 (včetně).

Veřejné připomínkování pracovní verze analytické části Strategického plánu rozvoje obce Rosice – do 13. 9. 2020 (včetně).