Připomínkování pracovní verze SWOT analýzy obce Rosice / členové fokusních skupin elektronicky prostřednictvím Google formuláře – do 10.5. 2020 (včetně).

Připomínkování pracovní verze SWOT analýzy obce Rosice / členové fokusních skupin elektronicky prostřednictvím Google formuláře – do 10.5. 2020 (včetně).