Připomínkování pracovní verze SWOT analýzy obce Chroustovice / členové fokusních skupin elektronicky prostřednictvím Google formuláře – do 15. 5. 2020 (včetně).

Připomínkování pracovní verze SWOT analýzy obce Chroustovice / členové fokusních skupin elektronicky prostřednictvím Google formuláře – do 15. 5. 2020 (včetně).