Připomínkování pracovní verze Strategie rozvoje Svazku obcí Košumberska elektronickou cestou prostřednictvím formuláře pro sběr připomínek do 15. února 2021 (včetně).

Připomínkování pracovní verze Strategie rozvoje Svazku obcí Košumberska elektronickou cestou prostřednictvím formuláře pro sběr připomínek do 15. února 2021 (včetně).