Hrochův Týnec SWOT – Následné vypořádání připomínek elektronickou formou – do 24. 4. 2020 (včetně)

Hrochův Týnec SWOT - Následné vypořádání připomínek elektronickou formou - do 24. 4. 2020 (včetně)