Kalendář

Veřejné připomínkování pracovní verze analytické části Strategického plánu rozvoje obce Lozice – do 2. 10. 2020 (včetně)