Kalendář

Připomínkování pracovní verze SWOT analýzy obce Lozice / členové fokusních skupin elektronicky prostřednictvím Google formuláře – do 30. 4. 2020 (včetně).